Zásady ochrany osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

TOBE s.r.o.

Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO: 17095573

DIČ: CZ17095573

Adresa pro elektronickou komunikaci:

team@odyah.cz

Telefonní číslo: +420 774 555 767

ČÁST 1 - JAKÉ INFORMACE O VÁS SBÍRÁME A CO S TĚMITO INFORMACEM DĚLÁME?

Při nákupu něčeho z našeho obchodu sbíráme jako součást procesu nákupu a prodeje osobní informace, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Sbíráme také informace, když dobrovolně vyplníte průzkumy, poskytnete zpětnou vazbu nebo se zúčastníte soutěží nebo rozdávání.

Při prohlížení našeho obchodu také automaticky obdržíme IP adresu vašeho počítače, aby nám poskytla informace, které nám pomáhají poskytovat informace na webu, které fungují s vaším prohlížečem a operačním systémem. Informace o používání webu se sbírají pomocí souborů cookie.

Sbíráme informace o vás pro zpracování vaší objednávky, správu vašeho účtu a - pokud souhlasíte - abychom vám poslali e-mailem informace o dalších produktech a službách, které by vás mohly zajímat.

Vaše informace, které jsou sbírány z webu, používáme k personalizaci vašich opakovaných návštěv našeho webu.

Vaše informace nebudeme sdílet pro marketingové účely mimo ÓDYAH.

ČÁST 2 - SOUHLAS

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete osobní informace k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, provedení objednávky nebo zařízení dodávky nebo vrácení nákupu, rozumíme, že souhlasíte s tím, že ji sbíráme a používáme pouze pro tuto konkrétní účel.

Pokud budeme žádat o vaše osobní informace pro sekundární účely, jako je marketing, buď vás přímo požádáme o váš vyjádřený souhlas, nebo vám poskytneme příležitost odmítnout.

Jak mohu stáhnout svůj souhlas?

Pokud se rozhodnete po udělení souhlasu změnit názor, můžete svůj souhlas (s tím, abychom vás kontaktovali nebo s pokračováním ve sběru, používání nebo zveřejňování vašich informací) kdykoli odvolat, kontaktujte nás na adrese team@odyah.cz nebo nám zašlete e-mail na následující adresu:

E-mail: team@odyah.cz

Adresa: ÓDYAH

110 00 Česká republika,

Praha, Na příkopě 859/22, Nové Město

ODDÍL 3 – ZVEŘEJNĚNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, pokud nám to ukládá zákon nebo pokud porušíte naše podmínky služby.

Vaše údaje nebudeme sdílet pro marketingové účely mimo společnost ÓDYAH.

ODDÍL 4 – PODMÍNKY SLUŽBY MOBILNÍCH ZPRÁV

Službu mobilních zpráv ÓDYAH (dále jen „Služba“) provozuje společnost Klaviyo, Inc. jménem společnosti ÓDYAH („my“ nebo „nás“). Používáním služby vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami („mobilní podmínky“). Službu nebo kteroukoli z jejích funkcí můžeme upravit nebo zrušit bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoli upravit tyto mobilní podmínky a vaše další používání služby po datu účinnosti jakýchkoli takových změn bude znamenat váš souhlas s těmito změnami.

Službu neúčtujeme, ale vy nesete odpovědnost za všechny poplatky spojené s textovými zprávami, které ukládá váš poskytovatel bezdrátových služeb. Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data.

Textové zprávy mohou být odesílány pomocí systému automatického vytáčení nebo jiné technologie. Váš souhlas s přijímáním automaticky vytáčených marketingových textových zpráv není podmínkou nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb. Pokud jste se přihlásili, služba poskytuje aktualizace, upozornění, informace, propagační akce, speciální nabídky a další marketingové nabídky (např. připomenutí košíku) od společnosti ÓDYAH prostřednictvím textových zpráv prostřednictvím vašeho bezdrátového poskytovatele na mobilní číslo, které jste uvedli. Frekvence zpráv se liší. Odesláním příkazu STOP s jedním klíčovým slovem na číslo 1 (833) 350-1760 jej můžete kdykoli zrušit. Obdržíte jednorázovou textovou zprávu s potvrzením o odhlášení. Pro servisní podporu nebo asistenci odešlete textovou zprávu HELP na číslo 1 (833) 350-1760 nebo pošlete e-mail na team@ÓDYAH.com.

Jakýkoli krátký kód nebo telefonní číslo, které používáme k provozování Služby, můžeme kdykoli změnit a o těchto změnách vás budeme informovat. Berete na vědomí, že jakékoli zprávy, včetně jakýchkoli požadavků STOP nebo HELP, které zašlete na krátký kód nebo telefonní číslo, které jsme změnili, nemusí být přijaty a nebudeme zodpovědní za respektování požadavků uvedených v takových zprávách.

Bezdrátoví operátoři podporovaní Službou nenesou odpovědnost za zpožděné nebo nedoručené zprávy. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete platné mobilní číslo. Souhlasíte s tím, že s námi budete udržovat přesné, úplné a aktuální informace týkající se vašeho příjmu zpráv, včetně, bez omezení, okamžitého upozornění, pokud změníte své mobilní číslo.

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete bránit a budete nás chránit před jakýmikoli nároky třetích stran, odpovědností, škodami nebo náklady vyplývajícími z vašeho používání služby nebo z toho, že nám poskytnete telefonní číslo, které není vaše.

Souhlasíte s tím, že nebudeme odpovědní za neúspěšné, zpožděné nebo nesprávně nasměrované doručení jakýchkoli informací odeslaných prostřednictvím Služby, jakékoli chyby v těchto informacích a/nebo jakékoli kroky, které můžete nebo nemusíte podniknout v závislosti na informacích nebo Službě.

ODDÍL 5 - SHOPIFY

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

Vaše data jsou uložena prostřednictvím úložiště dat Shopify, databází a obecné aplikace Shopify. Ukládají vaše data na zabezpečeném serveru za firewallem.

Způsob platby:

Pokud pro dokončení nákupu zvolíte přímou platební bránu, pak Shopify uloží údaje o vaší kreditní kartě. Je šifrována prostřednictvím standardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vaše údaje o nákupní transakci jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dokončení vaší nákupní transakce. Po dokončení budou informace o vaší nákupní transakci smazány.

Všechny brány pro přímé platby dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover.

Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

Chcete-li získat více informací, můžete si také přečíst podmínky služby Shopify nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. (https://www.shopify.com/legal/terms) (https://www.shopify.com/legal/privacy)

ODDÍL 6 – SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Obecně platí, že námi využívaní poskytovatelé třetích stran budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby jim umožnili provádět služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů s ohledem na informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce související s nákupem.

U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat.

Zejména mějte na paměti, že určití poskytovatelé mohou sídlit nebo mít zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou se na vaše informace vztahovat zákony jurisdikce (jurisdikcí), ve kterých se tento poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází.

Pokud se například nacházíte v Kanadě a vaše transakce je zpracovávána platební bránou umístěnou ve Spojených státech, pak vaše osobní údaje použité při dokončení této transakce mohou podléhat zveřejnění podle právních předpisů Spojených států, včetně zákona Patriot Act.

Jakmile opustíte webové stránky našeho obchodu, již se na vás nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů ani Smluvní podmínky našich webových stránek.

Google Analytics:

Náš obchod používá Google Analytics, aby nám pomohl zjistit, kdo navštěvuje naše stránky a které stránky vyvolávají největší zájem našich zákazníků.

Pokud se chcete odhlásit a zabránit používání vašich údajů službou Google Analytics, klikněte na tento odkaz.

Kliknutím na tento odkaz získáte přehled zásad ochrany osobních údajů Google Analytics.

ODDÍL 7 - ZABEZPEČENÍ

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme veškerá přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nebudou nevhodně ztraceny, zneužity, zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.

Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou tyto informace zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer Technology (SSL) a jsou uloženy pomocí šifrování AES-256. Ačkoli nelze zaručit, že žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště bude 100% bezpečný, dodržujeme všechny PCI-DSS


Reklamní a remarketingové soubory cookie

Společnost ÓDYAH používá sledovací soubory cookie pro remarketing od dodavatelů třetích stran, včetně sledovacích souborů cookie Google Adwords a Facebook Pixel. Soubory cookie označují příchod uživatele na naše webové stránky po kliknutí na jednu z našich placených online reklam. Remarketingové nástroje Google Adwords a Facebook Pixel se také používají k zobrazování našich reklam na webových stránkách po celém internetu. Remarketing zobrazí relevantní reklamy přizpůsobené vám na základě vašeho předchozího používání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie umístěných ve vašem počítači nebo zařízení.

Z používání souborů cookie společností Google se můžete odhlásit prostřednictvím nastavení reklam společnosti Google: https://adssettings.google.com

Z používání funkce Pixel ze strany Facebooku se můžete odhlásit prostřednictvím nastavení Facebooku: https://www.facebook.com nastavení

Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastaví soubory cookie nebo k nim přistupují. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, vezměte prosím na vědomí, že některé části tohoto webu se mohou stát nedostupnými nebo nemusí správně fungovat.

Chcete-li se dozvědět více o cílení reklam a vašich možnostech správy vašeho soukromí, navštivte prosím http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu.

ODDÍL 9 – E-MAILOVÝ SEZNAM A MARKETINGOVÉ ZPRÁVY

Používáme e-mailový marketingový systém s názvem MailChimp, který se používá k distribuci e-mailů předplatitelům, které je informují o produktech, službách, nabídkách, losováních cen, slevách, novinkách a informativním obsahu souvisejícím s produkty. Tyto informace neprodáme ani nepronajmeme žádným třetím stranám. E-maily mohou obsahovat sledované odkazy nebo jiné serverové technologie za účelem sledování aktivity uživatele týkající se zapojení, demografických, geografických a již uložených údajů o předplatitelích.

Každý, kdo má informace uložené v našem seznamu odběratelů e-mailu, se může kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v zápatí kterékoli z našich e-mailových marketingových zpráv.

Zásady ochrany osobních údajů MailChimp >

ODDÍL 10 – VĚK SOUHLASU

Používáním těchto stránek prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a dali jste nám svůj souhlas s povolením jakékoli vaše nezletilé závislé osoby používat tyto stránky.

ODDÍL 11 – ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 26. června 2018.

Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a/nebo zveřejňujeme to.

Pokud bude náš obchod získán nebo sloučen s jinou společností, mohou být vaše informace převedeny na nové vlastníky, abychom vám mohli nadále prodávat produkty.

ODDÍL 12 – OTÁZKY, PŘÍSTUP K VAŠIM INFORMACÍM, OPRAVY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte právo vyžádat si kopii informací, které o vás uchováváme. Pokud si přejete kopii některých nebo všech svých osobních údajů, pošlete nám e-mail nebo napište na níže uvedené adresy.

Pokud byste chtěli získat přístup, opravit, upravit nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo prostě chcete získat další informace, kontaktujte našeho pověřence pro dodržování zásad ochrany osobních údajů na jedné z níže uvedených adres.

E-mail: team@odyah.cz

Mail: ÓDYAH

Adresa 110 00 Česká republika,

Praha, Na příkopě 859/22, Nové Město